Chợ Tốt

Nam 26 Tuổi Bằng C, Hàn Tiền Chế.

Thương lượng đ

Nam ở An Giang cần tìm việc làm về lái xe hoặc cơ khí.

Nhấn để hiện số: 034454 ***
Sai
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Nam ở An Giang cần tìm việc làm về lái xe hoặc cơ khí.

Nhấn để hiện số: 034454 ***
Sai
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
034454 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »