Chợ Tốt

Xin Viec Pho Thong Gần Nhà

200.000 - 300.000 đ/ngày đ

tim cong viec lao dong pho thong.cao 1m75.60kg.mong duoc giup do

Nhấn để hiện số: 038706 ***
linh
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

tim cong viec lao dong pho thong.cao 1m75.60kg.mong duoc giup do

Nhấn để hiện số: 038706 ***
linh
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
038706 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »