Chợ Tốt

Cần Tìm Việc Tài Xế

Thương lượng đ

Tôi cần tìm việc tài xế chạy du lịch 7 đến 9 chỗ, các tỉnh lân cận, hoặc xe tải dưới 3'5 tấn, lương thỏa thuận.

Nhấn để hiện số: 090748 ***
anh long
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Tôi cần tìm việc tài xế chạy du lịch 7 đến 9 chỗ, các tỉnh lân cận, hoặc xe tải dưới 3'5 tấn, lương thỏa thuận.

Nhấn để hiện số: 090748 ***
anh long
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090748 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »