Chợ Tốt

Cần Tuyển Thợ Phụ

3.000.000 - 5.000.000 đ/tháng đ

nail xinh cần tuyển thợ phụ biết gội làm móng .. massage mặt . làm việc từ 8 giờ 30 sáng đến 7 giờ 30 tối . tháng off 2 ngày .. thương thỏa thuận .

Nhấn để hiện số: 098546 ***
Kim loan
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

nail xinh cần tuyển thợ phụ biết gội làm móng .. massage mặt . làm việc từ 8 giờ 30 sáng đến 7 giờ 30 tối . tháng off 2 ngày .. thương thỏa thuận .

Nhấn để hiện số: 098546 ***
Kim loan
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
098546 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »