Chợ Tốt

Cần Nhân Viên Phụ Bán Online

5.000.000 đ/tháng đ

Cần nhân viên phụ bán livestream làm theo ca Đc bao ăn

Nhấn để hiện số: 078688 ***
Trang
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Cần nhân viên phụ bán livestream làm theo ca Đc bao ăn

Nhấn để hiện số: 078688 ***
Trang
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
078688 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »