Chợ Tốt

Tuyển Thợ Phụ

Từ 3.500.000 đ/tháng đ

cần tuyển thợ phụ biết gội đầu. làm móng.. làm việc từ 8 giờ 30 sáng đến 7 giờ 30 tối.. tháng nghỉ 2 ngày...lương thỏa.thuận + tiền cơm + 100 % tip.. yêu cầu thợ có kinh nghiệm ..

Nhấn để hiện số: 098546 ***
Kim loan
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

cần tuyển thợ phụ biết gội đầu. làm móng.. làm việc từ 8 giờ 30 sáng đến 7 giờ 30 tối.. tháng nghỉ 2 ngày...lương thỏa.thuận + tiền cơm + 100 % tip.. yêu cầu thợ có kinh nghiệm ..

Nhấn để hiện số: 098546 ***
Kim loan
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
098546 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »