Chợ Tốt

Cần gl sang androi

3.500.000 đ đ

Chưa hỏng hóc sửa chữa gì máy pin 96%

Nhấn để hiện số: 035516 ***

Chưa hỏng hóc sửa chữa gì máy pin 96%

Nhấn để hiện số: 035516 ***
035516 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

NÊN gặp mặt trực tiếp kiểm tra hàng trước khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »