Chợ Tốt

Cần Nam Phụ Việc Nhà NGHỉ

Đến 3.000.000 đ/tháng đ

Dọn phòng và trực nhà nghỉ. Trung thực, sạch sẽ, năng động.

Nhấn để hiện số: 097314 ***
Anh Châu
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Dọn phòng và trực nhà nghỉ. Trung thực, sạch sẽ, năng động.

Nhấn để hiện số: 097314 ***
Anh Châu
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
097314 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »