Chợ Tốt

Tuyển Bảo Vệ Thời Vụ

7.000.000 - 10.000.000 đ/tháng đ

cần tuyển gấp bv thời vụ lương cao hỗ trợ tiền đi lại ăn ở.

Nhấn để hiện số: 036881 ***
phương
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

cần tuyển gấp bv thời vụ lương cao hỗ trợ tiền đi lại ăn ở.

Nhấn để hiện số: 036881 ***
phương
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
036881 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »