Chợ Tốt

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

10.000.000 - 22.000.000 đ/tháng đ

Do nhu cầu mở rộng,Ngân hàng VPBank tuyển dụng cho vị trí sau : 1.Nhân viên kinh doanh. 3 Người. Mô tả công việc :Nhân Viên Kinh doanh. 1. Kế hoạch và Quản lý: * Nhận và hoàn thành chỉ tiêu (KPIs) * Hoàn thành các chỉ tiêu theo định hướng của Chi nhánh, Vùng và Khối Khách Hàng Cá Nhân * Quản lý và chăm sóc khách hàng thuộc nhóm khách hàng của đơn vị * Phát triển mạng lưới Khách Hàng , đề xuất/kiến nghị với lãnh đạo đơn vị về cách thức phát triển nhóm khách hàng của đơn vị  * Đưa ra các sáng kiến/giải pháp thiết thực trong công tác chăm sóc khách hàng, phục vụ khách hàng nhằm tối đa hóa các hoạt động dịch vụ khiến khách hàng hài lòng và trên mức hài lòng * Tuân thủ các quy định của Ngân hàng và phân khúc Khách Hàng Ưu Tiên về nghiệp vụ và quy định về chăm sóc Khách Hàng Ưu Tiên  2. Các công việc hàng ngày: * Tìm kiếm và xây dựng quan hệ khách hàng nhằm bán các sản phẩm ngân hàng tới các khách hàng   * Quản lý danh mục khách hàng và khách hàng tiềm năng  * Khai thác tối đa danh mục khách hàng. Bán, bán chéo tối đa các sản phẩm cho khách hàng. * Là đầu mối hỗ trợ khách hàng trong mọi giao dịch hàng ngày, kết nối với các phòng ban nội bộ để giải quyết các yêu cầu, vấn đề phát sinh của khách hàng. Đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt mang lại sự hài lòng tối đa cho Khách Hàng Ưu Tiên.  * Chăm sóc khách hàng theo quy định và yêu cầu của ngân hàng, phân khúc Khách Hàng Ưu Tiên đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp, tạo sự gắn bó, trung thành của khách hàng với ngân hàng  Yêu Cầ

Nhấn để hiện số: 091843 ***

Do nhu cầu mở rộng,Ngân hàng VPBank tuyển dụng cho vị trí sau : 1.Nhân viên kinh doanh. 3 Người. Mô tả công việc :Nhân Viên Kinh doanh. 1. Kế hoạch và Quản lý: * Nhận và hoàn thành chỉ tiêu (KPIs) * Hoàn thành các chỉ tiêu theo định hướng của Chi nhánh, Vùng và Khối Khách Hàng Cá Nhân * Quản lý và chăm sóc khách hàng thuộc nhóm khách hàng của đơn vị * Phát triển mạng lưới Khách Hàng , đề xuất/kiến nghị với lãnh đạo đơn vị về cách thức phát triển nhóm khách hàng của đơn vị  * Đưa ra các sáng kiến/giải pháp thiết thực trong công tác chăm sóc khách hàng, phục vụ khách hàng nhằm tối đa hóa các hoạt động dịch vụ khiến khách hàng hài lòng và trên mức hài lòng * Tuân thủ các quy định của Ngân hàng và phân khúc Khách Hàng Ưu Tiên về nghiệp vụ và quy định về chăm sóc Khách Hàng Ưu Tiên  2. Các công việc hàng ngày: * Tìm kiếm và xây dựng quan hệ khách hàng nhằm bán các sản phẩm ngân hàng tới các khách hàng   * Quản lý danh mục khách hàng và khách hàng tiềm năng  * Khai thác tối đa danh mục khách hàng. Bán, bán chéo tối đa các sản phẩm cho khách hàng. * Là đầu mối hỗ trợ khách hàng trong mọi giao dịch hàng ngày, kết nối với các phòng ban nội bộ để giải quyết các yêu cầu, vấn đề phát sinh của khách hàng. Đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt mang lại sự hài lòng tối đa cho Khách Hàng Ưu Tiên.  * Chăm sóc khách hàng theo quy định và yêu cầu của ngân hàng, phân khúc Khách Hàng Ưu Tiên đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp, tạo sự gắn bó, trung thành của khách hàng với ngân hàng  Yêu Cầ

Nhấn để hiện số: 091843 ***
091843 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Giao dịch, đừng giao ‘dịch’. Mua bán trong thời điểm này, bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé! ❤️

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »