Chợ Tốt

Tuyển Thợ Phụ Điện Nước

250.000 - 450.000 đ/ngày đ

lương thưởng trả theo khả năng tay nghề lương thanh toán 1 tuần 1 lần vào thứ 7 ae nào có nhu cầu thì liên hệ mình để trao đổi thêm : không chín tám một không không hai bảy năm một ... A Sơn

Nhấn để hiện số: 098925 ***

lương thưởng trả theo khả năng tay nghề lương thanh toán 1 tuần 1 lần vào thứ 7 ae nào có nhu cầu thì liên hệ mình để trao đổi thêm : không chín tám một không không hai bảy năm một ... A Sơn

Nhấn để hiện số: 098925 ***
098925 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »