Chợ Tốt

Cần Tuyển Người Phụ Quán

Từ 5.000.000 đ/ngày đ

Tuyển người phụ quán cơm. Lương 5tr Liên hệ 0931 chín chín ba một không tám

Nhấn để hiện số: 093199 ***
Ngọc
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Tuyển người phụ quán cơm. Lương 5tr Liên hệ 0931 chín chín ba một không tám

Nhấn để hiện số: 093199 ***
Ngọc
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
093199 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »