Chợ Tốt

Cần bán chó mẹ phốc sóc

600.000 đ đ

do ở nhà trọ trật, nên cần bán chó mẹ như hình vừa đẻ 2 tháng. anh chi nào cần liên hệ em ,chó rất lanh và ngoan không phá gì.

Nhấn để hiện số: 079794 ***

do ở nhà trọ trật, nên cần bán chó mẹ như hình vừa đẻ 2 tháng. anh chi nào cần liên hệ em ,chó rất lanh và ngoan không phá gì.

Nhấn để hiện số: 079794 ***
079794 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »