Chợ Tốt

Nam Cần Tìm Việc Phổ Thông,Nhận Lương Tuần

260.000 - 600.000 đ/ngày đ

Nam cần tìm việc phổ thông, nhận lương tuần, có làm phụ hồ vài tháng, có phụ điện nước 2 tháng,, mong tìm việc làm hành chánh có thể tăng ca 3 hoặc 4 giờ

Nhấn để hiện số: 096837 ***
Đại
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Nam cần tìm việc phổ thông, nhận lương tuần, có làm phụ hồ vài tháng, có phụ điện nước 2 tháng,, mong tìm việc làm hành chánh có thể tăng ca 3 hoặc 4 giờ

Nhấn để hiện số: 096837 ***
Đại
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
096837 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Giao dịch, đừng giao ‘dịch’. Mua bán trong thời điểm này, bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé! ❤️

Tìm hiểu thêm »

Giao dịch, đừng giao ‘dịch’. Mua bán trong thời điểm này, bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé! ❤️

Tìm hiểu thêm »