Chợ Tốt

Cơ Khí Xây Dựng Hưng Phát Nhận Lắp Dựng Nhà Xưởng

Từ 1.112.222 đ (lương khoán) đ

Cơ khí xây dựng Hưng phát nhận lắp đặt nhà xưởng cửa sắt cửa cuốn các loại các công ty hoặc cá nhân dân dụng nào có nhu cầu liên hệ

Nhấn để hiện số: 096999 ***
Hung phát
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Cơ khí xây dựng Hưng phát nhận lắp đặt nhà xưởng cửa sắt cửa cuốn các loại các công ty hoặc cá nhân dân dụng nào có nhu cầu liên hệ

Nhấn để hiện số: 096999 ***
Hung phát
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
096999 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »