Chợ Tốt

Nhân Viên Kho - Bình Dương & Quận 9

6.000.000 - 7.000.000 đ/tháng đ

- Quản lý hàng hóa, kiểm tra hàng nhập - xuất - tồn tại kho - Kiểm tra thực tế và ký xác nhận các chứng từ xuất nhập hàng - Kiểm tra hàng tồn định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cấp quản lý - Soạn hàng xuất tại kho - Soạn hàng xuất theo SO/ Req ở phần mềm SAP hoặc từ các bộ phận khác - Chịu trách nhiệm đối chiếu số lượng thực tế & số liệu quản lý khi soạn hàng - Kiểm hàng xuất: phân loại theo tựa, kiểm đếm số lượng đối chiếu theo phiếu xuất hàng - Đóng gói, dán nhãn hàng xuất - Kiểm hàng nhập tại kho, phân loại theo tựa, kiểm đếm số lượng, sắp xếp hàng nhập vào kho, ghi nhận vị trí

Nhấn để hiện số: 098343 ***

- Quản lý hàng hóa, kiểm tra hàng nhập - xuất - tồn tại kho - Kiểm tra thực tế và ký xác nhận các chứng từ xuất nhập hàng - Kiểm tra hàng tồn định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cấp quản lý - Soạn hàng xuất tại kho - Soạn hàng xuất theo SO/ Req ở phần mềm SAP hoặc từ các bộ phận khác - Chịu trách nhiệm đối chiếu số lượng thực tế & số liệu quản lý khi soạn hàng - Kiểm hàng xuất: phân loại theo tựa, kiểm đếm số lượng đối chiếu theo phiếu xuất hàng - Đóng gói, dán nhãn hàng xuất - Kiểm hàng nhập tại kho, phân loại theo tựa, kiểm đếm số lượng, sắp xếp hàng nhập vào kho, ghi nhận vị trí

Nhấn để hiện số: 098343 ***
098343 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Giao dịch, đừng giao ‘dịch’. Mua bán trong thời điểm này, bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé! ❤️

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »