Chợ Tốt

Tuyển Dụng Nhân Sự Bảo Vệ

5.800.000 - 6.300.000 đ/tháng đ

hổ trợ nhà ở làm gần chổ ở làm ca đêm

Nhấn để hiện số: 078237 ***
Sáng
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

hổ trợ nhà ở làm gần chổ ở làm ca đêm

Nhấn để hiện số: 078237 ***
Sáng
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
078237 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »