Chợ Tốt

Tìm Hàng Cho Nhận Gia Công

4.000.000 - 7.000.000 đ/tháng đ

Do ở nhà chăm con nên cần tìm hàng nhận về nhà gia công như: khẩu trang, ốc vít... Không làm mi giả , tranh đá, hoặc hoa kim tiền (do đã làm nhưng ko hiệu quả)

Nhấn để hiện số: 090978 ***
Vy
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Do ở nhà chăm con nên cần tìm hàng nhận về nhà gia công như: khẩu trang, ốc vít... Không làm mi giả , tranh đá, hoặc hoa kim tiền (do đã làm nhưng ko hiệu quả)

Nhấn để hiện số: 090978 ***
Vy
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090978 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »