Chợ Tốt

Công Nhân May Có Tay NGHề

6.500 - 12.000 đ/tháng đ

cong Nhân co lay nghề may 1k và ko, nhanh nhẹn nhiệt tình

Nhấn để hiện số: 092294 ***

cong Nhân co lay nghề may 1k và ko, nhanh nhẹn nhiệt tình

Nhấn để hiện số: 092294 ***
092294 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »