Chợ Tốt

Tuyển 100 Công Nhân May Quần Áo

7.000.000 - 12.000.000 đ (lương khoán) đ

Thông báo tuyển dụng thợ một kim , vắt sổ , kansai ,làm ăn lương sản phẩm Phụ cấp đầy đủ Phỏng vấn đi làm ngay ( hồ sơ có thể bổ sung sau)

Nhấn để hiện số: 097381 ***

Thông báo tuyển dụng thợ một kim , vắt sổ , kansai ,làm ăn lương sản phẩm Phụ cấp đầy đủ Phỏng vấn đi làm ngay ( hồ sơ có thể bổ sung sau)

Nhấn để hiện số: 097381 ***
097381 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »