Chợ Tốt

Tuyển 300 Công Nhân May Áo Xuất Khẩu Thu Nhập Cao

12.000.000 - 17.000.000 đ/tháng đ

*** TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN MAY *** * CẦN TUYỂN GẤP 300 LAO ĐỘNG NAM NỮ MAY HÀNG XUẤT KHẨU QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG : + LƯƠNG CƠ BẢN ( ÁP DỤNG ĐỂ THƯỞNG TẾT ) : Bậc A ( khâu được 3 máy : can sai + vắt sổ + 1 kim ) : 6.000.000 vnđ Bậc B ( Khâu được 2 trong 3 máy nói trên ) : 5.200.000 vnđ Bậc C ( khâu được 1 trong 3 máy nói trên ) : 4.000.000 vnđ Lương tính theo Sản phẩm : đảm bảo thu nhập từ 12 – 15 triệu/ Tháng Phụ cấp : 200 Ngàn tiền nhà trọ + 400 Ngàn tiền chuyên cần ( làm đủ 26 ngày công ). Nghỉ không xin phép không có lý do chính đáng sẽ không có tiền chuyên cần. • Tiền vượt sản lượng : khi tính và cộng sản phẩm đạt được Tháng, định mức như sau : - 3 Triệu – 4 Triệu = 500 Ngàn - 4 Triệu – 5 Triệu = 700 Ngàn - 5 Triệu trở lên = 1 Triệu 200 Ngàn • CTY đảm bảo Quyền lợi, BHYT, BHXH theo luật định của Nhà nước với những CBCNV làm việc cho CTY từ 90 ngày trở lên. Trường hợp không muốn tham gia BHYT, BHXH CTY sẽ có phụ cấp riêng. YÊU CẦU VÀ QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY : 1: Người lao động phải đi làm đúng giờ, nghỉ phải xin phép, ốm đau đột xuất phải có giấy xác nhận 2: Không gây mất đoàn kết, bè cánh trong CTY 3: Ngày nhận lương : 15 dương lịch hàng tháng, có cho ứng lương với những lao động khó khăn ở xa tới ******* CHÚNG TÔI HOAN NGHÊNH VÀ CHÀO ĐÓN CÁC BẠN *******

Nhấn để hiện số: 033991 ***

*** TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN MAY *** * CẦN TUYỂN GẤP 300 LAO ĐỘNG NAM NỮ MAY HÀNG XUẤT KHẨU QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG : + LƯƠNG CƠ BẢN ( ÁP DỤNG ĐỂ THƯỞNG TẾT ) : Bậc A ( khâu được 3 máy : can sai + vắt sổ + 1 kim ) : 6.000.000 vnđ Bậc B ( Khâu được 2 trong 3 máy nói trên ) : 5.200.000 vnđ Bậc C ( khâu được 1 trong 3 máy nói trên ) : 4.000.000 vnđ Lương tính theo Sản phẩm : đảm bảo thu nhập từ 12 – 15 triệu/ Tháng Phụ cấp : 200 Ngàn tiền nhà trọ + 400 Ngàn tiền chuyên cần ( làm đủ 26 ngày công ). Nghỉ không xin phép không có lý do chính đáng sẽ không có tiền chuyên cần. • Tiền vượt sản lượng : khi tính và cộng sản phẩm đạt được Tháng, định mức như sau : - 3 Triệu – 4 Triệu = 500 Ngàn - 4 Triệu – 5 Triệu = 700 Ngàn - 5 Triệu trở lên = 1 Triệu 200 Ngàn • CTY đảm bảo Quyền lợi, BHYT, BHXH theo luật định của Nhà nước với những CBCNV làm việc cho CTY từ 90 ngày trở lên. Trường hợp không muốn tham gia BHYT, BHXH CTY sẽ có phụ cấp riêng. YÊU CẦU VÀ QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY : 1: Người lao động phải đi làm đúng giờ, nghỉ phải xin phép, ốm đau đột xuất phải có giấy xác nhận 2: Không gây mất đoàn kết, bè cánh trong CTY 3: Ngày nhận lương : 15 dương lịch hàng tháng, có cho ứng lương với những lao động khó khăn ở xa tới ******* CHÚNG TÔI HOAN NGHÊNH VÀ CHÀO ĐÓN CÁC BẠN *******

Nhấn để hiện số: 033991 ***
033991 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Giao dịch, đừng giao ‘dịch’. Mua bán trong thời điểm này, bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé! ❤️

Tìm hiểu thêm »