Chợ Tốt

Tuyển 50 Nam/Nữ Làm Điện Tử

9.000.000 - 12.000.000 đ/tháng đ

CÔNG TY TỐC ĐỘ XANH TUYỂN DỤNG GẤP KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B. DĨ AN. BÌNH DƯƠNG. 🔊 50 NAM/NỮ THỜI VỤ VÀ CHÍNH THỨC CÓ CMND NHẬN VIỆC NGAY. 👉8 TIẾNG CA NGÀY 220 K 👉8 TIẾNG ĐÊM 270K 👉12 TIẾNG NGÀY 380 K 👉12 TIẾNG ĐÊM 430 K CTY BAO CƠM CHÍNH THỨC LÀM LÂU DÀI. QUYỀN LỢI: CHẾ ĐỘ ĐẦY ĐỦ THEO LUẬT NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ TÌM TRỌ CHO NGƯỜI Ở XA. KHÔNG THU PHÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Nhấn để hiện số: 097132 ***

CÔNG TY TỐC ĐỘ XANH TUYỂN DỤNG GẤP KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B. DĨ AN. BÌNH DƯƠNG. 🔊 50 NAM/NỮ THỜI VỤ VÀ CHÍNH THỨC CÓ CMND NHẬN VIỆC NGAY. 👉8 TIẾNG CA NGÀY 220 K 👉8 TIẾNG ĐÊM 270K 👉12 TIẾNG NGÀY 380 K 👉12 TIẾNG ĐÊM 430 K CTY BAO CƠM CHÍNH THỨC LÀM LÂU DÀI. QUYỀN LỢI: CHẾ ĐỘ ĐẦY ĐỦ THEO LUẬT NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ TÌM TRỌ CHO NGƯỜI Ở XA. KHÔNG THU PHÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Nhấn để hiện số: 097132 ***
097132 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »