Chợ Tốt

Tuyển 2 NV Làm Tại Bình Dương,Đi Làm Ngay!!!!!

8.000.000 - 10.000.000 đ/tháng đ

- Hiểu về quá trình sản xuất BTN tại mỗi chi nhánh (Đào tạo khi thử việc) - Tiếp nhân thông tin từ khách hàng và các bộ phận trong công ty (Đào tạo khi thử việc) - Lên kế hoạch về nguyên vật liệu, xe vận chuyển (Đào tạo khi thử việc) - Là đầu mối liên hệ cung cấp nguồn lực cho trạm trộn sản xuất bao gồm : Nguyên liệu đá, bột khoáng, nhựa đường; Nhiên liệu dầu ... (Đào tạo khi thử việc) - Phân lịch sản xuất, cung cấp hàng (Đào tạo khi thử việc) - Thực hiện thao tác cân xuất- nhập hàng (Đào tạo khi thử việc) - Thống kê số liệu tồn trữ,tiêu hao (Đào tạo khi thử việc) - Thực hiện công tác đối chiếu khối lượng với nhà cung cấp, đối tác (Đào tạo khi thử việc) - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của công ty - Làm việc theo ca trong ngày. - Độ tuổi: Nam Nữ từ 20- 26 tuổi (ưu tiên nam hoặc nữ chưa lập gia đình) - Trình độ học vấn: Trung cấp, Cao đẳng - Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp (Ưu tiên nếu có – Không bắt buộc). - Tin học: Word, Excel. - Chuyên môn: Tiếp nhận thông tin, điều phối giao nhận hàng tại trạm trộn. (Chưa có KN sẽ được đào tạo) - Kinh nghiệm: Sẽ được đào tạo - Kỹ năng: Giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt.

Nhấn để hiện số: 094947 ***

- Hiểu về quá trình sản xuất BTN tại mỗi chi nhánh (Đào tạo khi thử việc) - Tiếp nhân thông tin từ khách hàng và các bộ phận trong công ty (Đào tạo khi thử việc) - Lên kế hoạch về nguyên vật liệu, xe vận chuyển (Đào tạo khi thử việc) - Là đầu mối liên hệ cung cấp nguồn lực cho trạm trộn sản xuất bao gồm : Nguyên liệu đá, bột khoáng, nhựa đường; Nhiên liệu dầu ... (Đào tạo khi thử việc) - Phân lịch sản xuất, cung cấp hàng (Đào tạo khi thử việc) - Thực hiện thao tác cân xuất- nhập hàng (Đào tạo khi thử việc) - Thống kê số liệu tồn trữ,tiêu hao (Đào tạo khi thử việc) - Thực hiện công tác đối chiếu khối lượng với nhà cung cấp, đối tác (Đào tạo khi thử việc) - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của công ty - Làm việc theo ca trong ngày. - Độ tuổi: Nam Nữ từ 20- 26 tuổi (ưu tiên nam hoặc nữ chưa lập gia đình) - Trình độ học vấn: Trung cấp, Cao đẳng - Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp (Ưu tiên nếu có – Không bắt buộc). - Tin học: Word, Excel. - Chuyên môn: Tiếp nhận thông tin, điều phối giao nhận hàng tại trạm trộn. (Chưa có KN sẽ được đào tạo) - Kinh nghiệm: Sẽ được đào tạo - Kỹ năng: Giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt.

Nhấn để hiện số: 094947 ***
094947 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »