Chợ Tốt

Nhận Xây Dựng Nhà Ở Nha Trọ Điện Nước VVVVVV

600.000 - 1.000.000 đ/ngày đ

nhan khoang xây dựng nha ở nha trọ điện nước

Nhấn để hiện số: 097211 ***
Minh Hoang
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

nhan khoang xây dựng nha ở nha trọ điện nước

Nhấn để hiện số: 097211 ***
Minh Hoang
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
097211 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »