Chợ Tốt

Đông tảo,mặt quỷ,brahma

99.000 đ đ

Có ít gà con lai rai ai muốn gây giống thì alo hoặc ib cho em nhé

Nhấn để hiện số: 035322 ***

Có ít gà con lai rai ai muốn gây giống thì alo hoặc ib cho em nhé

Nhấn để hiện số: 035322 ***
035322 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »

Đi cùng 1 người bạn hiểu biết về sản phẩm khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »