Chợ Tốt

Kinh Nghiệm 3-5 Năm.

Thương lượng đ

Mong muốn tìm được xe chạy .chống chọi qua mùa dịch. Bằng b2

Nhấn để hiện số: 086536 ***
Hùng
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Mong muốn tìm được xe chạy .chống chọi qua mùa dịch. Bằng b2

Nhấn để hiện số: 086536 ***
Hùng
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
086536 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »