Chợ Tốt

Tuyển Tài Xế Xe Cuốc Hưởng Lương Theo Sản Phẩm

10.000.000 - 20.000.000 đ (lương khoán) đ

san lấp mặt bằng biết đôi chút về xe cuốc

Nhấn để hiện số: 093864 ***
Ngọc hà
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

san lấp mặt bằng biết đôi chút về xe cuốc

Nhấn để hiện số: 093864 ***
Ngọc hà
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
093864 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Giao dịch, đừng giao ‘dịch’. Mua bán trong thời điểm này, bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé! ❤️

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »