Chợ Tốt

Tuyển Thợ Phụ - Thợ Sắt

150.000 - 250.000 đ/ngày đ

Làm việc tại xưởng ( có bao cơm, thưởng cuối năm)

Nhấn để hiện số: 091984 ***

Làm việc tại xưởng ( có bao cơm, thưởng cuối năm)

Nhấn để hiện số: 091984 ***
091984 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »