Chợ Tốt

Cần 1 Thợ Làm Bánh Mì

150.000 đ/ngày đ

Cơ sở sản xuất bánh mì Đức Hòa cần 1 thợ làm bánh mì, đã từng làm bánh mì, không tuyển người học việc, cần người chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc từ 20h đến 2h khuya. Bao ăn tối. Vui lòng đọc kỹ nội dung trước khi liên hệ

Nhấn để hiện số: 097867 ***
Uyên
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Cơ sở sản xuất bánh mì Đức Hòa cần 1 thợ làm bánh mì, đã từng làm bánh mì, không tuyển người học việc, cần người chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc từ 20h đến 2h khuya. Bao ăn tối. Vui lòng đọc kỹ nội dung trước khi liên hệ

Nhấn để hiện số: 097867 ***
Uyên
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
097867 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »