Chợ Tốt

Tuyển Lao Động Phổ Thông

20.000 - 25.000 đ/giờ đ

TUYỂN DỤNG - CỘNG TÁC VIÊN (ưu tiên làm việc theo nhóm) - Công viêc: Di dời, vệ sinh công ty, nhà, ... - Thời gian: Linh động theo lịch của cộng tác viên - Lương: 20.000đ - 25.000đ/ giờ. - Lãnh lương cuối ngày.

Nhấn để hiện số: 077788 ***

TUYỂN DỤNG - CỘNG TÁC VIÊN (ưu tiên làm việc theo nhóm) - Công viêc: Di dời, vệ sinh công ty, nhà, ... - Thời gian: Linh động theo lịch của cộng tác viên - Lương: 20.000đ - 25.000đ/ giờ. - Lãnh lương cuối ngày.

Nhấn để hiện số: 077788 ***
077788 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »