Chợ Tốt

Phụ Sơn ( Chà Nhám Gỗ )

Từ 4.500.000 đ/tháng đ

Nội Thất Gỗ Tuyển lao động phổ thông, chà nhám gỗ Làm giờ hành Chánh Siêng năng, có trách nhiệm hỗ trợ lên thợ , có tăng ca

Nhấn để hiện số: 093967 ***

Nội Thất Gỗ Tuyển lao động phổ thông, chà nhám gỗ Làm giờ hành Chánh Siêng năng, có trách nhiệm hỗ trợ lên thợ , có tăng ca

Nhấn để hiện số: 093967 ***
093967 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »