Chợ Tốt

Khô cá lạc,khô cá ngát

100.000 đ đ

Khô cá lạc béo với khô cá ngát e mới xuống giàng khô phơi được nắng nên thịt tươi ngon lắm ah 👉 cá ngát : 110k/500g 👉 cá lạc : 100k/500g Khách dùng nhắn e ship ah

Nhấn để hiện số: 090127 ***

Khô cá lạc béo với khô cá ngát e mới xuống giàng khô phơi được nắng nên thịt tươi ngon lắm ah 👉 cá ngát : 110k/500g 👉 cá lạc : 100k/500g Khách dùng nhắn e ship ah

Nhấn để hiện số: 090127 ***
090127 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »

Đi cùng 1 người bạn hiểu biết về sản phẩm khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »