Chợ Tốt

Gà móng cổ: Vàng chân trắng 3kg2!

4.000.000 đ đ

Vàng trích móng cổ 3kg2, tay khung đe đúc, lườn dài, sâu. Chân trắng 8 móng đen, chân đóng liên giáp, đại giáp, cán rất đẹp. Gà chưa qua cựa, đá giỏi, bổn mẽ thành tích tốt. Gà về ae nuôi mau đá. Ae tham khảo.

Nhấn để hiện số: 091577 ***

Vàng trích móng cổ 3kg2, tay khung đe đúc, lườn dài, sâu. Chân trắng 8 móng đen, chân đóng liên giáp, đại giáp, cán rất đẹp. Gà chưa qua cựa, đá giỏi, bổn mẽ thành tích tốt. Gà về ae nuôi mau đá. Ae tham khảo.

Nhấn để hiện số: 091577 ***
091577 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

Hẹn gặp ở nơi công cộng và quen thuộc khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »