Chợ Tốt

Bọ aby+ nhím+thỏ

2.000.000 đ đ

cần thanh lý gấp bọ aby 1 cặp cbị ssản,(sáu trăm vnđ) +nhím trưởng thành ssản 4 con 1 đực 3cái( chín trăm vnđ+ thỏ cặp đực cái 6kí,đang lên giống.(năm trăm vnđ)

Nhấn để hiện số: 077551 ***

cần thanh lý gấp bọ aby 1 cặp cbị ssản,(sáu trăm vnđ) +nhím trưởng thành ssản 4 con 1 đực 3cái( chín trăm vnđ+ thỏ cặp đực cái 6kí,đang lên giống.(năm trăm vnđ)

Nhấn để hiện số: 077551 ***
077551 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »