Chợ Tốt

Nam Xin Việc

Từ 8.000.000 đ/tháng đ

Bùi Hoài Văn tuổi 27 ở hoà sơn Mong muốn bán hàng

Nhấn để hiện số: 089949 ***

Bùi Hoài Văn tuổi 27 ở hoà sơn Mong muốn bán hàng

Nhấn để hiện số: 089949 ***
089949 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »