Chợ Tốt

Thợ Xe May

Từ 7.000 đ/tháng đ

thanh vĩnh shop cần tuyển thợ sủa chữa xe máy giàu kinh nghiệm

Nhấn để hiện số: 093530 ***
Vĩnh
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

thanh vĩnh shop cần tuyển thợ sủa chữa xe máy giàu kinh nghiệm

Nhấn để hiện số: 093530 ***
Vĩnh
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
093530 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »