Chợ Tốt

Tuyển 5 Thợ Quảng Cáo

4.000.000 - 9.000.000 đ/tháng đ

cần đáp ứng nhu cầu công viêc. cần tuyển 5 thợ quảng cáo, 2 phụ quảng cáo, 2 học việc phụ có lương

Nhấn để hiện số: 090250 ***

cần đáp ứng nhu cầu công viêc. cần tuyển 5 thợ quảng cáo, 2 phụ quảng cáo, 2 học việc phụ có lương

Nhấn để hiện số: 090250 ***
090250 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »