Chợ Tốt

Cần Gấp 2 Lái Xe Đầu Kéo, Làm Việc Tại Công Ty

10.000.000 - 20.000.000 đ/tháng đ

cần gấp 2 lái xe đầu kéo, làm việc tại công ty thân thiện, trợ cấp, việc nhẹ lương cao

Nhấn để hiện số: 097431 ***

cần gấp 2 lái xe đầu kéo, làm việc tại công ty thân thiện, trợ cấp, việc nhẹ lương cao

Nhấn để hiện số: 097431 ***
097431 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »