Chợ Tốt

Nam Tìm Việc Trả Lương Theo Ngày

250.000 - 350.000 đ/ngày đ

hải châu đà nẵng mọi công việc đã có kinh nghiệm làm trong nhiều môi trường

Nhấn để hiện số: 088884 ***

hải châu đà nẵng mọi công việc đã có kinh nghiệm làm trong nhiều môi trường

Nhấn để hiện số: 088884 ***
088884 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »