Chợ Tốt

Giúp Việc Phụ Chăm E Bé

Từ 7.000.000 đ/tháng đ

Cần 1 Nũ làm việc nhà chăm E bé 7 tháng Làm Đường Lê duẩn LH : Giúp việc Thành Công ĐC: 98 Lê thạch ( Bên hông bến xe ĐN)

Nhấn để hiện số: 097222 ***

Cần 1 Nũ làm việc nhà chăm E bé 7 tháng Làm Đường Lê duẩn LH : Giúp việc Thành Công ĐC: 98 Lê thạch ( Bên hông bến xe ĐN)

Nhấn để hiện số: 097222 ***
097222 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »