Chợ Tốt

Cận Tết Cần Người Làm Cùng

4.500.000 - 6.800.000 đ/tháng đ

VIỆC LÀM DỊP TẾT 👉 Tuổi từ 18 -40 Lâu dài hoặc thời vụ (Không đồng phục, ko lệ phí phát sinh  ) # RẢNH CA NÀO LÀM CA ĐÓ       Ca 1: 8h - 11h 30       Ca 2: 13h30 - 17h $$$: + Ca 4h: 4.500.000.đ + Ca 8h: 6.800.000.đ ( thưởng khi làm tốt ) - Yêu cầu : Lịch sự, vui vẻ, có trách nhiệm trong công việc.   👍 Mọi công việc sẽ được giải đáp khi phỏng vấn Liên hệ trực tiếp: đặt lịch Lưu ý: cho những ai thật sự cần Cảm ơn!

Nhấn để hiện số: 089829 ***
minhtue
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

VIỆC LÀM DỊP TẾT 👉 Tuổi từ 18 -40 Lâu dài hoặc thời vụ (Không đồng phục, ko lệ phí phát sinh  ) # RẢNH CA NÀO LÀM CA ĐÓ       Ca 1: 8h - 11h 30       Ca 2: 13h30 - 17h $$$: + Ca 4h: 4.500.000.đ + Ca 8h: 6.800.000.đ ( thưởng khi làm tốt ) - Yêu cầu : Lịch sự, vui vẻ, có trách nhiệm trong công việc.   👍 Mọi công việc sẽ được giải đáp khi phỏng vấn Liên hệ trực tiếp: đặt lịch Lưu ý: cho những ai thật sự cần Cảm ơn!

Nhấn để hiện số: 089829 ***
minhtue
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
089829 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »