Chợ Tốt

Bull pháp

6.900.000 đ đ

Giống cái đã tiêm ba có giấy mầu như hinh ạ ai qt ib e

Nhấn để hiện số: 034310 ***

Giống cái đã tiêm ba có giấy mầu như hinh ạ ai qt ib e

Nhấn để hiện số: 034310 ***
034310 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Đi cùng 1 người bạn hiểu biết về sản phẩm khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »