Chợ Tốt

Nam 30T Cần Xin Việc Làm Ạ...Có Bằng B2 Chưa Có K

Thương lượng đ

Phạm Quốc Hòa Lái xe/giao hàng Có bằng B2 mà chưa có kn ạ

Nhấn để hiện số: 090523 ***
tinh
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Phạm Quốc Hòa Lái xe/giao hàng Có bằng B2 mà chưa có kn ạ

Nhấn để hiện số: 090523 ***
tinh
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090523 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »