Chợ Tốt

Tuyển Thợ Pu 02 Người

7.000.000 - 8.000.000 đ/tháng đ

Làm việc từ Sáng 8h-12h Chiều 1h30-5h30 Tăng ca nhân 1.2

Nhấn để hiện số: 035902 ***

Làm việc từ Sáng 8h-12h Chiều 1h30-5h30 Tăng ca nhân 1.2

Nhấn để hiện số: 035902 ***
035902 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »