Chợ Tốt

Ip XR 99%

7.800.000 đ đ

Cần ra đi nhanh. Fix nhẹ xăng xe. Máy giữ gìn cẩn thận mới 99%. Test thoải mái.

Nhấn để hiện số: 035406 ***

Cần ra đi nhanh. Fix nhẹ xăng xe. Máy giữ gìn cẩn thận mới 99%. Test thoải mái.

Nhấn để hiện số: 035406 ***
035406 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Giao dịch, đừng giao ‘dịch’. Mua bán trong thời điểm này, bạn nhớ làm theo khuyến cáo cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng động nhé! ❤️

Tìm hiểu thêm »

Đi cùng 1 người bạn hiểu biết về sản phẩm khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »