Chợ Tốt

Muốn đổi máy khác nên nhượng lại ace

18.000.000 đ đ

Hàng LL/A 99% chưa qua sữa chữa, máy nữ dùng nên yên tâm. Sử dụng chưa đc 3 tháng. Còn bh tại store, đầy đủ hộp, phụ kiện.

Nhấn để hiện số: 076356 ***

Hàng LL/A 99% chưa qua sữa chữa, máy nữ dùng nên yên tâm. Sử dụng chưa đc 3 tháng. Còn bh tại store, đầy đủ hộp, phụ kiện.

Nhấn để hiện số: 076356 ***
076356 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »