Chợ Tốt

Nhận Set Up Bếp Âu A-Z

100.000 - 110.000 đ (lương khoán) đ

Nhận set up bếp Âu, lên menu, ra món, tính cost,.....

Nhấn để hiện số: 086225 ***
A Trọng
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Nhận set up bếp Âu, lên menu, ra món, tính cost,.....

Nhấn để hiện số: 086225 ***
A Trọng
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
086225 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »