Chợ Tốt

Cần Tìm Việc Làm Giao Hàng

6.000.000 - 9.000.000 đ/tháng đ

Nam cần tìm việc làm năng nổ siêng năng nhiệt tình cần tìm việc làm ổn định xin cảm ơn

Nhấn để hiện số: 038312 ***
YuuYuu
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Nam cần tìm việc làm năng nổ siêng năng nhiệt tình cần tìm việc làm ổn định xin cảm ơn

Nhấn để hiện số: 038312 ***
YuuYuu
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
038312 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »