Chợ Tốt

Đội Thợ Nề

Từ 100.000 đ (lương khoán) đ

gần tết rồi ác nào cần sửa chữa ốp lát.chong thấm.viec liên quan tới xd thì lh e ạ.e có đội Thợ nên tiến do sẽ nhanh gọn cho ac.xin cám ơn

Nhấn để hiện số: 090555 ***
dung
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

gần tết rồi ác nào cần sửa chữa ốp lát.chong thấm.viec liên quan tới xd thì lh e ạ.e có đội Thợ nên tiến do sẽ nhanh gọn cho ac.xin cám ơn

Nhấn để hiện số: 090555 ***
dung
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090555 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »