Chợ Tốt

Nhân Và Sữa Chữa Điện Nước Dân Dụng Cho Mùa Tết

1.000.000 - 3.000.000 đ/ngày đ

nhận làm điện nước và ráp bồn năng lượng mặt trời và lắp hộ trợ nóng cho bình năng lượng

Nhấn để hiện số: 034758 ***

nhận làm điện nước và ráp bồn năng lượng mặt trời và lắp hộ trợ nóng cho bình năng lượng

Nhấn để hiện số: 034758 ***
034758 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »